جشنواره غذا - آبان‌ماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

جشنواره غذا – آبان‌ماه ۱۳۹۸ اصفهان – پاییز- استخر و سونا – استخر روباز – آیین سنتی – حمام سنتی