You are currently viewing با رعایت این نکات از آلودگی هوا بکاهیم
Air Pollution

با رعایت این نکات از آلودگی هوا بکاهیم

با رعایت نکات زیر از آلودگی هوا بکاهیم:

استفاده از وسائط حمل و نقل عمومی

صرفه‌جویی در مصرف انرژی: در این صورت شما می‌توانید از تخریب محیط زیست با کاهش میزان سوخت‌های فسیلی که باید بسوزانید، جلوگیری کنید.

اهمیت دادن به کاهش و تفکیک زباله: چیزهایی که دیگر برای شما استفاده ندارد را دور نیندازید. در حقیقت آنها را مجددا برای منظور دیگری استفاده کنید. برای مثال شما می توانید از شیشه‌های قدیمی برای ذخیره حبوبات استفاده کنید.

استفاده از دستگاه‌های کارآمد: چراغ‌های کم مصرف نسبت به لامپ‌های قدیمی بسیار بهینه‌تر هستند، برق کمتری مصرف می‌کنند، عمرشان طولانی‌تر است و به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کنند.
تلاش‌های چندگانه در سطوح شخصی، صنعتی و دولتی در سراسر جهان برای جلوگیری از شدت آلودگی هوا افزایش یافته است و یک اقدام مستقیم در افزایش گرمایش جهانی است. با اینکه ما امروزه شاهد یک سری نوآوری‌ها و آزمایش‌هایی هستیم که با گزینه‌های متناوب و غیر متعارف برای کاهش آلاینده‌ها همراه است اما همچنان عوامل اصلی آلودگی هوا دردسر‌ساز هستند و باید توجه بیشتری به آن‌ها شود.

استفاده از حمل و نقل عمومی به جای ماشین شخصی

صرفه‌جویی در مصرف انرژی: در این صورت شما می‌توانید از تخریب محیط زیست با کاهش میزان سوخت‌های فسیلی که باید بسوزانید، جلوگیری کنید.

درک مفهوم کاهش، استفاده مجدد و بازیافت: چیزهایی که دیگر برای شما استفاده ندارد را دور نیندازید. در حقیقت آنها را مجددا برای منظور دیگری استفاده کنید. برای مثال شما می توانید از شیشه‌های قدیمی برای ذخیره حبوبات استفاده کنید.

از دستگاه‌های کارآمد انرژی استفاده کنید: چراغ‌های کم مصرف نسبت به لامپ‌های قدیمی بسیار بهینه‌تر هستند، برق کمتری مصرف می‌کنند، عمرشان طولانی‌تر است و به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کنند.
تلاش‌های چندگانه در سطوح شخصی، صنعتی و دولتی در سراسر جهان برای جلوگیری از شدت آلودگی هوا افزایش یافته است و یک اقدام مستقیم در افزایش گرمایش جهانی است. با اینکه ما امروزه شاهد یک سری نوآوری‌ها و آزمایش‌هایی هستیم که با گزینه‌های متناوب و غیر متعارف برای کاهش آلاینده‌ها همراه است اما همچنان عوامل اصلی آلودگی هوا دردسر‌ساز هستند و باید توجه بیشتری به آن‌ها شود.