You are currently viewing تعطیلی مجموعه ی آرامان در روزهای تاسوعا و عاشورا
تعطیلی مجموعه - دوشنبه و سه شنبه، هجدهم و نوزدهم شهریور - باشگاه آرامان - اصفهان

تعطیلی مجموعه ی آرامان در روزهای تاسوعا و عاشورا

باشگاه آرامان در روز های دوشنبه و سه شنبه، هجدهم و نوزدهم شهریور ماه تعطیل می باشد.

‎برای آگاهی بیشتر با ما تماس بگیرید:
تلفن: ۳۴۱۴٠-۰۳۱
ایمیل: [email protected]