سالن ورزش‌های توپی چندکاربردی باشگاه آرامان - اصفهان

زمین و هوا در خدمت بدن

سالن ورزش‌های توپی باشگاه آرامان، جایی برای کار تیمی.

سالن چندکاربردی باشگاه آرامان با ابعاد استاندارد و سقف ۹ متری، مناسب برای فوتبال سالنی، بسکتبال، هندبال و والیبال است.