سربینه استخر آرامان از مجموعه‌هاى نادر امروزى است كه با الهام گرفتن از حمام و سربينه عليقلى آقا در اصفهان طراحى و در طی شش سال ساخته شده‌است. این سربینه به شكل هشت‌گوشی منتظم است و جام سنگى در میان حوض میان آن با نقوش اسليمى و گل‌هاى شاه عباسى سنگ‌تراشی شده است. ستون میانی با ظرافت و تزیینات زيباى آيينه‌كارى و كپ‌برى و سرستون قطاربندى چشم‌نواز نمود زیبایی از هنر ایرانی است.
در قسمت كنارى سربينه و راهرو قوس هاى سقفى نيمه‌مدور با نقوش اسليمى و خطایی بصورت آهک‌برى برجسته، چشم را به خود خيره می‌كند و در ازاره هاى سربينه كاشی‌كارى هاى زيباى هفت رنگ بصورت اسليمى، خطایی، گل‌وبرگ با رنگ‌بندى منحصر بفرد خود روح انسان را تحت تاثير قرار می‌دهد. كاشی‌هاى فيروزه‌ای و لاجورد شاه‌نشين‌ها و كف‌فرش‌ها و نقاشی‌هاى مينياتور سبک صفوى، همه دست‌به‌دست هم می‌دهند تا بیننده را از هياهوى زندگی امروزی، به سادگی و آرامش عهد قديم برده ولحظه هاى رويايى و لذت‌بخشى را در خاطره‌ها حک كند.

در این باره بیشتر بخوانید: تولد دوباره‌ی یک حمام تاریخی در یک مجموعه‌ی مدرن