You are currently viewing اجرای موسیقی زنده‌ی سنتی (سربینه‌ی آرامان)
Mosighi Zende Sonati

اجرای موسیقی زنده‌ی سنتی (سربینه‌ی آرامان)

باشگاه آرامان در روز چهارشنبه و پنجشنبه، بیست‌و‌دوم و بیست‌و‌سوم آبان ماه، میزبان شما با اجرای موسیقی زنده خواهد بود.

ساعت آقایان: 20:30 تا 21:30

ساعت بانوان: 13 تا 14

چی؟ موسیقی زنده ی سنتی (سربینه‌ی آرامان)
کجا؟ سربینه‌آرامان

‎برای آگاهی بیشتر و رزرو بلیت با ما تماس بگیرید:
تلفن: ۳۴۱۴٠-۰۳۱
ایمیل: [email protected]