You are currently viewing اجرای موسیقی زنده‌ی سنتی (سربینه‌ی آرامان)
Music_1

اجرای موسیقی زنده‌ی سنتی (سربینه‌ی آرامان)

باشگاه آرامان در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، دوم و سوم بهمن ماه، میزبان شما با اجرای موسیقی زنده خواهد بود.

ساعت آقایان: 20:30 تا 21:30

ساعت بانوان: 14:00 تا 15:00

چی؟ موسیقی زنده‌ی سنتی
کجا؟ سربینه‌آرامان

‎برای آگاهی بیشتر و رزرو بلیت با ما تماس بگیرید:
تلفن: ۳۴۱۴٠-۰۳۱
ایمیل: [email protected]