تعاریف:

 • عضو: عضو به کسی اطلاق می شود که حداقل یکبار از خدمات باشگاه استفاده نموده و مشخصات وی در سیستم ذخیره شده باشد.
 • کارت امتیاز: برای اعضاء در صورت تقاضا کارت امتیاز صادر می شود. هزینه کرد عضو در کارت امتیاز جمع شده و به ازای آن پنج درصد امتیاز تعلق می گیرد. امتیاز کسب شده در پایان روز کاری در کارت منظور می شود. کارت امتیاز نقش کیف پول الکترونیکی هم خواهد داشت.
 • مشترک: مشترک به کسی اطلاق می شود که حق عضویت باشگاه را برای استفاده از امکانات خاص برای مدت معین یا ثبت نام در یک کلاس خاص پرداخت کرده باشد. مشترک خودبخود عضو محسوب می شود.
 • کارت اشتراک: برای مشترک کارت اشتراک صادر می شود که حاوی اسم و بارکد می باشد. کارت اشتراک در حکم کارت شناسایی بوده و برای همه خدمات می توان از آن استفاده نمود. کارت اشتراک کارکرد کارت امتیاز را هم خواهد داشت.
 • مشتری: مشتری به کسی اطلاق می شود که دارای هیچ کارتی نبوده و هر بار با پرداخت بلیت یا ورودیه از امکانات باشگاه استفاده می کند.
 • میهمان: میهمان به کسی اطلاق می شود که به هر طریق بدون پرداخت وجه ار خدمات باشگاه استفاده می نماید.

امتیازات مشترکین:

 • استفاده از بعضی خدمات رایگان در مواقع خاص که از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی می شود. (مانند ماساژ یا پذیرایی)
 • استفاده از ده درصد تخفیف در ماساژ و ماساژ سنتی و کارواش و لاندری و مرکز تندرستی و اسپا و آرایشگاه
 • یک بار تست پزشکی رایگان در سال برای مشترکین استخر
 • استفاده از پنج درصد برگشت هزینه

امتیازات اعضا:

 • استفاده از پنج درصد برگشت هزینه با استفاده از کارت امتیاز

آیین و مقررات

استخر:

 • کسانی که به استخر وارد می شوند می توانند از کلیه امکانات موجود استفاده نمایند. ورود به حمام ترکی آزاد است لیکن کیسه کشیدن و لیف زدن فقط توسط ماساژور سنتی و در صورت پرداخت هزینه میسر است. برای استفاده از ماساژ و بوفه هزینه مربوطه می باید پرداخت شود. استفاده از بدنسازی برای تمرینات هوازی آزاد است، لیکن استفاده از مربی برای گرفتن برنامه تمرینی و کلاسهای ویژه مشمول هزینه مربوطه می شود.
 • اعضا می توانند با استفاده از کارت اشتراک استخر خود حداکثر 4 نفر همراه داشته باشند.
 • برای استفاده از استخر لباس مخصوص شنا و برای استفاده از سالن بدنسازی کفش مناسب و تی شرت نیاز بوده و بدن می باید خشک باشد.
 • شیرجه زدن در استخر ها به علت عمق کم و وجود وسایل در آب خطرناک است لذا کلا ممنوع می باشد.
 • صحبت با صدای بلند و صدا کردن همدیگر با صدای بلند و داد زدن باعث برهم خوردن آسایش دیگران شده و ممنوع است.
 • بازی با توپ در آب بعلت ایجاد مزاحمت برای سایرین کلا ممنوع است.
 • مراجعین می باید بعد از ماساژ و بعد از استعمال روغنهای چرب کننده پوست در استخر روباز و تراس آفتاب بدن خود را پاک کرده و با آبگرم استحمام نمایند. چربی باعث خراب شدن کیفیت آب استخرها و جکوزی می شود.
 • شوخی کردن، دویدن، پریدن و کلا حرکات تند در محیطهای خیس خطرناک بوده و لذا در محیط استخر ممنوع است. ورزش در آب تحت نظر مربی از این قاعده مستثنی است.
 • خوردن و نوشیدن در کنار استخرها و محوطه جکوزی و داخل سوناها و داخل حمام ترکی ممنوع است.
 • برای استفاده از استخر روباز حوله های استخر قابل استفاده نبوده و مشتریان محترم می باید حوله شخصی همراه داشته باشند.
 • آموزش شنا در استخر فقط توسط مربیان باشگاه که دارای مدارک معتبر می باشند مجاز است. بنابراین میهمانان اجازه آموزش شنا به دیگران، حتی نزدیکان خود را ندارند.

شرایط و مقررات اشتراک استخر:

 • اعضاء می توانند با دریافت کارت اشتراک استخر از تخفیف مربوطه استفاده نمایند. این تخفیف به نسبت تعداد جلسات اشتراک بستگی خواهد داشت که در سایت مجموعه تعریف شده است. در طول اعتبار کارت، افزایش قیمت شامل دارندگان کارت اشتراک نخواهد شد.
 • با توجه به اینکه باشگاه مسئول حفظ شرایط مادی و معنوی مطلوب در محیط باشگاه می باشد، این حق را برای خود محفوظ میدارد که بنا به صلاحدید خود کارت اشتراک صادر شده را لغو و بقیه وجه باقیمانده آنرا در وجه دارنده پرداخت نموده و از ورود مجدد دارنده کارت به مجموعه جلوگیری نماید. همچنین باشگاه حق عدم تمدید هر از کارتهای اشتراک را برای خود محفوظ میدارد. لذا مشتریان محترم که شامل این بند می شوند حق هیچگونه اعتراض از این بابت نخواهند داشت.

اعتبار کارتها

اگر مدت اعتبار کارت تمام شود و هنوز تعدادی از جلسات استفاده نشده باشند، در صورتی که عضو اشتراک مجدد خریداری نماید، مهلت اعتبار کارت با فرمول زیر تمدید می شود:  اگر کمتر از 50 جلسه باقیمانده باشد مهلت کارت برای دوماه و اگر بیش از 50 جلسه باشد برای سه ماه تمدید خواهد شد. کارت جدید تا زمانی که کارت قدیمی تمام نشده است غیر فعال خواهد بود. بعد از مهلت تمدید شده فوق اگر هنوز تعداد جلساتی باقیمانده باشند، باطل خواهند شد. در صورتی که عضو اشتراک مجدد خریداری ننماید و در صورتیکه ظرف مدت دو ماه از تاریخ انقضاء تقاضای تمدید مهلت خود را ارائه دهد، مهلت اعتبار کارت وی صرف نظر از تعداد باقیمانده، از تاریخ تقاضا به مدت یک ماه تمدید می شود. در صورت ارائه تقاضا بعد از دو ماه تمدید انجام نخواهد شد.

مرخصی

دارندگان کارت اشتراک می توانند در صورت مسافرت یا هر دلیل دیگری برای مدتی اشتراک خود را معلق کرده یا اصطلاحا از مرخصی استفاده نمایند. حضور مجدد و استفاده از کارت اشتراک بمنزله اعلام پایان دوران مرخصی می باشد. تعداد روزهای مرخصی مجاز برای کارتهای مختلف بستگی به نوع کارت داشته و با فرمول زیر محاسبه می‌شود:

کارت صد جلسه * 0.6 = 60 روز  | کارت 25 جلسه * 0.6= 15 روز

مرخصی برای هر دوره اشتراک فقط یکبار و یکجا قابل استفاده خواهد بود.

انصراف و استرداد شهریه

مقررات مرجوع نمودن شهریه به شرح زیر می باشد:

 1. قبل از شروع کلاس ورزشی در صورت تقاضای مشتری کل وجه برگشت می شود. هزینه صدور کارت و تست پزشکی در صورت استفاده کسر خواهد شد. هزینه بیمه مسترد می شود.
 2. بعد از استفاده از جلسه اول کلاس ورزشی، شهریه با کسر هزینه همان یک جلسه و هزینه صدور کارت و تست پزشکی در صورت استفاده،  مسترد می شود. هزینه بیمه نیز مسترد می شود.
 3. بعد از گذشت جلسه دوم چه استفاده شده باشد و چه نشده باشد، شهریه مسترد نمی شود. در این صورت مشتری می تواند کلاس خود را کنسل کند و از وجه باقیمانده برای سایر خدمات مجموعه استفاده نماید. در صورتیکه مشتری در کلاسها شرکت نکند و کلاس خود را نیز کنسل ننماید، عدم حضور وی غیبت محسوب شده و از این بابت نمی تواند مطالبه ای داشته باشد.
 4. در صورتی که مشترک کارت استخر تقاضای استرداد کارت خود را داشته باشد، کلیه جلسات استفاده شده به قیمت آزاد محاسبه شده و بقیه وجه مسترد می شود.

غیبت:

غیبت از کلاس ها به هر دلیل ممکن از قبیل بیماری و بدی آب و هوا و ترافیک جلسه جبرانی ندارد. در صورت لغو کلاس به دلیل اعلام تعطیلی عمومی غیر منتظره و یا عدم امکان برگزاری به دلیل نقص فنی و غیره ، جلسات جبرانی برگزار خواهد شد.

شرایط استفاده از کارت اشتراک:

کارت اشتراک در اختیار هر کس باشد قابل استفاده است. در یک جلسه با یک کارت اشتراک بیش از 5 نفر پذیرش نمی شوند( شامل دارنده کارت) . آقایان می توانند کارت خود را در اختیار همسر یا آشنایان مونث خود قرار دهند و بالعکس. در این صورت تفاوت قیمت کارت آقایان و بانوان محاسبه و منظور می شود. برای کارت اشتراک در صورتی المثنی صادر می شود که کارت اولیه ابطال شود. برای یک اشتراک دو قطعه کارت صادر نخواهد شد.

شرایط استفاده از کارت امتیاز:

پنج درصد از هزینه کرد اعضاء بصورت خودکار در کارت امتیاز آنان بصورت اعتبار ذخیره می شود. امتیاز ذخیره شده روز بعد قابل استفاده می باشد. امتیاز فوق فقط در داخل قسمت استخر ( بعد از ورودی استخر) قابل استفاده است. کلیه امتیازهای موجود در کارت امتیاز، درصورت استفاده نشدن در پایان سال شمسی صفر می شود. . امتیازها قابل انتقال نبوده و بابت آن وجه نقد پرداخت نمی شود.

 • تبصره:
  طبق قانون کلی که هیچگاه دو تخفیف در یک جا قابل استفاده نیستند، به هزینه هایی که متضمن نوعی تخفیف هستند امتیاز تعلق نمی گیرد مانند برنامه های دورهمی که نهار یا شام رایگان دارند.

شرایط استفاده از سالن بدنسازی:

استفاده از بدنسازی برای کسانی که بلیت استخر تهیه کرده اند آزاد است. در سالن بدنسازی مربیان مجرب حضور دارند که می توانند برای تناسب اندام و تقویت عضلات و بهبود حرکتی برنامه تمرین و برنامه تغذیه ارائه کنند. استفاده از این خدمات مستلزم پرداخت هزینه مربوطه است. برای استفاده از سالن بدنسازی نیاز به کفش ورزشی تمیز و لباس ورزشی و خشک می باشد. کسانی که از دستگاهها استفاده می نمایند و از خدمات مربی استفاده نکرده و یا توجهی به تذکرات مربی نمی نمایند، در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از تمرین، خود مسئول بوده و از این جهت باشگاه تعهدی ندارد.

کلاس‌های آب‌درمانی:

کلاسهای آبدرمانی که توسط مرکز تندرستی یا قسمت بدنسازی برگزار می شوند و مستلزم ورود اعضای کلاس به استخر می باشند، تابع مقررات خاص خود هستند. مدت زمان حضور اعضای این کلاسها در استخر محدود به زمان کلاس و محدود به استفاده از استخر آبدرمانی بوده و می باید راس ساعت مقرر استخر را ترک نمایند. در صورت تاخیر در خروج، عضو مربوطه می باید هزینه بلیت استخر را بصورت کامل پرداخت نماید.

شرایط استفاده از سالن چند منظوره و کلاسهای آموزشی

پذیرش:

شخصی که سالن را اجاره می نماید مسئول تیم استفاده کننده شناخته شده و مسئولیت رعایت این آیین نامه توسط تیم مربوطه بعهده وی می باشد. تیم های ورزشی که سالن را اجاره نمایند و اعضای کلاسهای ورزشی، می توانند حداکثر 15 دقیقه قبل از شروع سانس به رختکن وارد شده و می باید حداکثر 15 دقیقه بعد از اتمام سانس رختکن را ترک کرده باشند. دستبند لاکر های تحویلی به آنان می باید هنگام خروج مسترد شوند. بابت هر دستبند که تحویل نشود 200000 ریال خسارت اخذ خواهد شد. در صورتی که هر یک از مراجعین اشیاء قیمتی یا اسلحه همراه داشته باشند باید به مسئول سالن تحویل داده و رسید دریافت نمایند. در غیر انیصورت ادعای گم شدن یا مفقودی در این خصوص مسموع نخواهد بود و مسئولیت آن بعهده مراجعه کننده می باشد.

امکانات:

سالنها دارای دوش می باشند لیکن تهیه شامپو و حوله بعهده استفاده کنندگان است. مراجعین می توانند در صورت وجود فضای خالی از پارکینگ استفاده نمایند لیکن باشگاه تعهدی در قبال تامین پارکینگ ندارد.در مورد تیمها کلیه وسایل مورد نیاز انجام ورزش مورد نظر از جمله توپ باید توسط خود تیم تهیه شود و باشگاه در قبال آن وظیفه ای ندارد. برای انجام ورزش مورد نظر ازکفش مناسب باید استفاده شود. استفاده از کفش استوک دار و میخ دار ممنوع است.

انصراف و استرداد:

درصورتی که تیمهای ورزشی مایل به انصراف از رزرو خود باشند می باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از شروع سانس اقدام نمایند. مبلغ دریافت شده با کسر ده درصد عودت خواهد شد. در صورتی که زمان باقیمانده از 48 ساعت کمتر باشد، وجه دریافت شده مسترد نخواهد شد. تیمها می تواند در هر زمان تقاضای فسخ قرارداد را بنمایند. در اینصورت با رعایت فاصله 48 ساعت فوق وجه باقیمانده قابل استرداد خواهد بود.

حوادث:

کلیه مراجعین در داخل باشگاه تحت پوشش بیمه حوادث می باشند. برای استفاده از پوشش بیمه، شرایط مشروح در این بند می باید برآورده شود. انجام ورزشهای توپی با توجه به تحرک زیادی که دارند می تواند خطرناک باشد. لذا توصیه می شود که اعضای تیمهای ورزشی قبل از بازی برای چک آپ به مرکز تندرستی باشگاه آرامان مراجعه نموده و نظریه پزشک را دریافت نمایند. مشترکین کلاسهای آموزشی ورزشی مبلغی را بابت عضویت سالانه پرداخت می نمایند که شامل چک آپ سالیانه و هزینه بیمه می شود. تیمهایی که سالن را اجاره می نمایند اجازه برگزاری کلاسهای آموزشی ندارند. در صورتی که اجاره کننده اقدام به برگزاری کلاس آموزشی نماید و حادثه ای رخ دهد مسئولیت آن تمام و کمال با وی خواهد بود. درصورت بروز هرگونه حادثه برای اعضای تیم در حین بازی، می باید بلافاصله مسئول سالن را در جریان گذاشته و برای کمک به مصدوم اقدام شود. همچنین اجاره کننده سالن موظف است که هرگونه بیماری خاص اعضای تیم را به اطلاع مسئول سالن برساند. در غیر این صورت و در صورتی که بیمه، حادثه بوجود آمده را پوشش ندهد، اجاره کننده سالن مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود. همچنین اعضای کلاسهای آموزشی در خصوص بیماریهای خاص خود می باید به مسئول ثبت نام اطلاعات لازم را بدهند، در غیر این صورت مسئول عواقب آن خواهند بود.

خسارت:

اجاره کننده سالن مسئول مراقبت از ابنیه وتجهیزات سالن و رختکن می باشد. جبران هرگونه صدمه و خسارت وارده به ابنیه و تجهیزات در سانس مورد اجاره که ناشی از استفاده تیم باشد به عهده وی می باشد. وی می باید هرگونه نقص و ایراد موجود را قبل از شروع سانس به مسئول سالن گزارش نماید، در غیر اینصورت بعنوان نقص و ایراد و خسارت وارد شده توسط تیم تلقی خواهد شد.

نظم و انضباط:

کلیه مراجعین می باید نظم و مقررات باشگاه و شئونات و اخلاق را رعایت نمایند. تیمها نمی باید هیچگونه تغییری در وضعیت و موقعیت تجهیزات داخل رختکن و سالن بدهند. نصب هرگونه پوستر، بنر، پارچه، عکس و شی در داخل رختکن و سالن ممنوع است. هرگونه شرط بندی روی برد و باخت ها ممنوع است.

غذا و دخانیات:

استعمال هرگونه دخانیات در کل باشگاه و رختکن و سرویس بهداشتی و سالن ممنوع است. خوردن و نوشیدن در سالن ممنوع است مگر نوشیدن آب. برای خوردن غذا و میوه و نوشیدن نوشیدنی ها از فضای لابی ورودی می توان استفاده نمود.

غیبت:

در صورت غیبت تیم در یک سانس به دلیل بدی آب و هوا و یا ترافیک و یا تعطیلات غیر مترقبه و یا هر دلیل دیگر وجه مسترد نشده و جلسه جبرانی منظور نخواهد شد. این موضوع در خصوص غیبت اعضای کلاسهای آموزشی نیز صادق است. در صورتی که بدلیل اشکالات فنی و غیره از ناحیه باشگاه امکان استفاده از سانس یا کلاس میسر نشود، جلسه جبرانی در نظر گرفته خواهد شد.