Read more about the article روز فرهنگ عمومی
روز-فرهنگ-عمومی

روز فرهنگ عمومی

چهاردهم آبان ماه، روز فرهنگ عمومی، گرامی باد.

دیدگاه‌ها برای روز فرهنگ عمومی بسته هستند
Read more about the article جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا
جشنواره غذا - آبان‌ماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا

برگزاری جشنواره‌ی آشپزی در سیزدهم آبان‌ماه معیارهای داوری: سلامت غذا(گوشت، سبزیجات، حبوبات، لبنیات، مغزیجات، ادویه‌ها و غلات مورد استفاده) - روش سرو غذا - تزیین غذا - طعم غذا - روش طبخ شرایط شرکت در مسابقه: تعداد همراه هر شرکت کننده: یک نفر - مقدار غذای طبخ شده برای سه نفر- همراه داشتن دستور پخت غذا- همراه داشتن کاغذ کد برای غذابه برندگان جوایزی اهدا خواهد شد."نام‌ نویسی تا جمعه، دهم آبان ماه"

دیدگاه‌ها برای جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا بسته هستند
Read more about the article مدرسه‌ی شنا برای دختران و پسران
مدرسه‌ی شنا - مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

مدرسه‌ی شنا برای دختران و پسران

مدرسه‌ی شنا برای دختران و پسران

دیدگاه‌ها برای مدرسه‌ی شنا برای دختران و پسران بسته هستند
Read more about the article جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا
جشنواره غذا - آبان‌ماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا

تغییر تاریخ برگزاری جشنواره‌ی آشپزی به درخواست شرکت‌کنندگان از هشتم آبان به سیزدهم آبان‌ماه معیارهای داوری: سلامت غذا(گوشت، سبزیجات، حبوبات، لبنیات، مغزیجات، ادویه‌ها و غلات مورد استفاده) - روش سرو غذا - تزیین غذا - طعم غذا - روش طبخ شرایط شرکت در مسابقه: تعداد همراه هر شرکت کننده: یک نفر - مقدار غذای طبخ شده برای سه نفر- همراه داشتن دستور پخت غذا- همراه داشتن کاغذ کد برای غذابه برندگان جوایزی اهدا خواهد شد."نام‌ نویسی تا جمعه، دهم آبان ماه"

دیدگاه‌ها برای جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا بسته هستند
Read more about the article بیست‌و‌ششم مهرماه، روز تربیت بدنی
روز تربیت بدنی - مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

بیست‌و‌ششم مهرماه، روز تربیت بدنی

بیست‌و‌ششم مهرماه، روز تربیت بدنی

دیدگاه‌ها برای بیست‌و‌ششم مهرماه، روز تربیت بدنی بسته هستند
Read more about the article جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا
جشنواره غذا - آبان‌ماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز- استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا

جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا در دو دسته‌ی سنتی و فرنگی. معیارهای داوری: سلامت غذا(گوشت، سبزیجات، حبوبات، لبنیات، مغزیجات، ادویه‌ها و غلات مورد استفاده) - روش سرو غذا - تزیین غذا - طعم غذا - روش طبخ. شرایط شرکت در مسابقه: تعداد همراه هر شرکت کننده: یک نفر- مقدار غذای طبخ شده برای سه نفر- همراه داشتن دستور پخت غذا - همراه داشتن کاغذ کد برای غذابه برندگان جوایزی اهدا خواهد شد."نام‌ نویسی تا پنجشنبه، دوم آبان ماه"

دیدگاه‌ها برای جشنواره‌ی آشپزی به مناسبت روز جهانی غذا بسته هستند
Read more about the article تخفیف فصل پاییز برای دوره ی ایکس بادی
تخفیف x-body - مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز - استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

تخفیف فصل پاییز برای دوره ی ایکس بادی

تخفیف فصل پاییز برای دوره ی ایکس بادی

دیدگاه‌ها برای تخفیف فصل پاییز برای دوره ی ایکس بادی بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد