آیین‌‌های سنتی (جشن سیرسور)

احیای سنت‌های قدیمی ایرانی در حمام سربینه‌ی آرامان، پروژه‌ی نویی است برای پاس‌داشت آیین‌های کهن ایران‌زمین و آشنا کردن میهمانان آرامان با رسوم سنتی مربوط به حمام ایرانیان. میهمانان باشگاه…

دیدگاه‌ها برای آیین‌‌های سنتی (جشن سیرسور) بسته هستند
Read more about the article آیین‌‌های سنتی (جشن سیرسور)
آیین سنتی ایرانی - جشن سیرسور - جشن گیاهخواری - روز ملی تغذیه - ایران باستان - حمام سنتی - سربینه - استخر و سونا - باشگاه آرامان - اصفهان

آیین‌‌های سنتی (جشن سیرسور)

احیای سنت‌های قدیمی ایرانی در حمام سربینه‌ی آرامان، پروژه‌ی نویی است برای پاس‌داشت آیین‌های کهن ایران‌زمین و آشنا کردن میهمانان آرامان با رسوم سنتی مربوط به حمام ایرانیان. میهمانان باشگاه…

دیدگاه‌ها برای آیین‌‌های سنتی (جشن سیرسور) بسته هستند

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد