آشنایی با یوگای میانسالی بانوان - مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز - استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

آشنایی با یوگای میانسالی بانوان – مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان – پاییز – استخر و سونا – استخر روباز – آیین سنتی – حمام سنتی