تخفیف x-body - مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان - پاییز - استخر و سونا - استخر روباز - آیین سنتی - حمام سنتی

تخفیف x-body – مهرماه ۱۳۹۸ اصفهان – پاییز – استخر و سونا – استخر روباز – آیین سنتی – حمام سنتی