چرخ‌هایی که با درب بطری می‌چرخند!

چرخ‌هایی که با درب بطری می‌چرخند!

چرخ‌هایی که با درب بطری می‌چرخند!
جمع‌آوری درب بطری پلاستیکی
کمک به طبیعت، اهدای ویلچر
هر ده‌هزار عدد = یک ویلچر