سونا و جکوزی باشگاه آرامان، فضایی آرام و دلنشین را برای شما فراهم می‌آورد.

خدمات سونای خشک در دو اتاق با دمای متفاوت ارائه می‌گردد.

از ویژگی‌های سونای بخار آرامان، پاشش رایحه‌های متفاوت در محیط است.